Voorsprong in leesvaardigheid Engels | Op school en thuis

Dit bericht is geschreven door Marco Harzing op 19 augustus 2016

Leesvaardigheid

Door vroeg met een tweede taal te beginnen kunnen kinderen door de online software Reading Assistant een voorsprong in leesvaardigheid opbouwen. Je vergroot hiermee naast de leesvaardigheid ook het begrijpend lezen in de Engelse taal. Door de spraakherkenning en de directe feedback zal ook de uitspraak aanzienlijk verbeteren.

Een doorlopende ERK niveau leerlijn van groep 4 tot eind voortgezet onderwijs

Reading Assistant is één volledige cloud oplossing. Deze biedt een fantastische ondersteuning bij het meten en ontwikkelen van de Engelse taal voor kinderen in het primair en voortgezet onderwijs. Het unieke van de software is de directe feedback die een leerling ontvangt na het uitvoeren van een oefening. Het programma is zowel individueel als klassikaal door leerlingen te gebruiken en geeft op persoonlijk niveau direct een terugkoppeling. Het betreft zeer geavanceerde spraaktechnologie waar jarenlange wetenschappelijke research en ontwikkeling aan ten grondslag ligt. Wereldwijd maken zeer veel leerlingen reeds gebruik van de software en de resultaten zijn uitstekend. Er wordt gewerkt met verschillende niveaus zodat alle klassen in het (tweetalig) primair- en voortgezet onderwijs kunnen worden ondersteund. De uit- en instroom verlopen soepel waardoor er een doorlopende leerlijn ontstaat tot 17+.

Hoe Reading Assistant helpt …
De ontwikkeling van leesvaardigheid en leesniveau gaat met sprongen vooruit. Hardop lezen wordt door het programma begeleid met directe feedback waardoor de uitspraak verbetert. De leerling zal ook op ander gebieden beter gaan presteren. Geeft leerkrachten vrijheid om aandacht voor de leerling anders in te delen.VVTO

Hoe zet je Reading Assistant in …
Individueel of klassikaal vanaf 20 min 3x per week
Klassikaal met gebruik van het digibord
Extra oefenen tijdens interne begeleiding
Ook thuisgebruik door 1:1 reading coaching

Reading Assistant wereldwijd al meer dan 3 miljoen gebruikers
Reading Assistant is evidence-based en meer dan 20 jaar neurowetenschappelijk onderzoek aan voorafgegaan. Na gebruik van Reading Assistant leerlingen verbeteren leesniveau met 50% boven gemiddeld.

6 maanden vooruitgang leesvaardigheid verbeteren in slechts één maand?

Vraag kosteloos en geheel vrijblijvend een pilot aan en maak kennis met deze geavanceerde software?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone